Login


INVESTESTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1: „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare
Cod Contract: POSDRU/55/1.1/S/25088 
Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Astăzi Astăzi 1
IeriIeri4
Acestă SăptamanăAcestă Săptamană23
Această LunăAceastă Lună97
TotalTotal8375
IP-ul dumneavoastră: 192.168.91.131
Useri 0
Vizitatori 1
Now Online
-
Statistik created: 2017-03-23T19:32:55+00:00